R&D R&D

R&D

Coating

Tworzymy rozwiązania przyszłościowe

Wzrost konkurencyjności Lampre poprzez rozwój nowych sposobów powlekania, poprawa jakości materiałów, przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju poprzez zmniejszanie oddziaływania na środowisko to podstawowe elementy, które charakteryzują naszą działalność badawczo-rozwojową.

Większość projektów wydziału R&D ma bowiem za zadanie poprawić, w perspektywie krótko- i średnioterminowej, jakość naszych produktów, tak by sprostać wymogom rynku. Programy te zostały zaprojektowane i zoptymalizowane przez zespół specjalistów, którzy we współpracy z wiodącymi instytutami naukowymi i ośrodkami akademickimi opracowują nowe powłoki spełniające surowe międzynarodowe standardy.

Wydział R&D wyposażony jest w nowoczesny sprzęt do wykonywania dokładnych testów, symulujących przyszłe sposoby obróbki mechanicznej i warunki środowiska, w których będą używane produkty.

Wiodącą pozycję produktów należy budować i utrzymywać. Opracowując przyszłościowe rozwiązania, tworzymy produkty, które przynoszą naszym klientom wartość dodaną i rozpowszechniają wykorzystanie materiałów Lampre na całym świecie. Taka właśnie jest misja naszego wydziału R&D.