Çevre Bilinci

Çevre Bilinci

Sorumluluk

Çevreye saygı Lampre’nin doğasında vardır. Çevresel etkiyi azaltmak için sürekli çalışıyoruz. Enerji verimliliğini artırmak ve karbondioksit (CO2)salınımını azaltmak için yapılan iyileştirmeler çalışmalarımızda önemli bir paya sahiptir. Coilcoating yüksek kalite ve çevreye saygıda elde edilen en iyi teknolojidir. Olumsuz çevresel etkileri azaltmada yardımcı olur. Örneğin kimyasal bileşenler, su, enerji, atık bertarafı; birçok farklı kaplama tekniğine göre daha az ve daha kolaydır. Lampre, ticari imkanlar, sosyal, ekonomik ve çevresel sorumluluklar arasında denge kurmak için uzun vadeli sürdürülebilir stratejiler geliştirmektedir. Daha verimli teknolojilere doğru ulaşmaya çalışmak doğayı ve insan hayatını korumak ve sürdürmek için bizi teşvik etmektedir.