Giriş

Lampre için iş kavramı salt ekonomik alanla sınırlı değildir. Faaliyet gösterdiği toplumla daha geniş bir açıdan ilgilidir.

Lampre, eğitimin ve profesyonel güncelliğin sürekliliğine inanır ve bu yüzden insan kaynakları eğitiminin her yönü ile ilgilenir.

Öğrenme herkes için devam eden bir süreç olmalıdır. Gelişime verdiğimiz önem bizi, doğrudan çelik ile ilgili olmayan konularda da bize ayrıcalık tanıyan özel projelere yöneltmektedir. Sürekli öğrenmeye açık kurumsal yapımız; Ana işimiz olan kaplamanın da dışında, global bir şirket olarak birçok alanda bilgimizi güncelleyip geliştirmemize olanak sağlamaktadır.