Wartości

Wartości

Odpowiedzialność

Mimo że Lampre jest dużą, międzynarodową korporacją, opiera swoją działalność na nielicznych, lecz solidnych zasadach wyznawanych przez zespół pracowników. Zasady te to idea wielkiej, wspólnej rodziny, wrażliwej na potrzeby poszczególnych jej członków, dumnej ze swego bogatego dziedzictwa i stale zaangażowanej w zapewnianie produktów i usług najwyższej jakości. Taki właśnie jest duch przyświecający różnorakim działaniom Lampre. Co oznacza odpowiedzialność społeczna przedsiębiorcy? Lampre podejmuje swoje działania w sposób odpowiedzialny, integralny i z poszanowaniem dla otoczenia. Lampre pragnie gwarantować bezpieczne, zdrowe i zrównoważone miejsca pracy, dbając o środowisko naturalne, nawiązując pozytywne stosunki ze społecznością lokalną i utrzymując wysokie standardy etyczne.