Uniwersytet Boloński

Uniwersytet Boloński

Odpowiedzialność

Uniwersytet Boloński (Alma Mater Studiorum) jako pierwszy uniwersytet świata zachodniego ma bardzo stare korzenie.

Fundacja Alma Mater pełni funkcję łącznika pomiędzy Uniwersytetem Bolońskim a spółką. Założona w 1996 roku – a w 1997 roku uznana przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowo-Technologicznych – Fundacja ma za zadanie integrować systemy (uniwersytet, instytucje, prywatna przedsiębiorczość) celem udostępniania krajowym i międzynarodowym środowiskom społeczno-ekonomicznym ogromnego dziedzictwa wiedzy naukowej.
W związku z tym firma Lampre została wybrana jako instytucja szkoleniowa prowadząca kształcenie na poziomie wyższych studiów magisterskich w dziedzinie bezpieczeństwa i prewencji w środowisku pracy.

Jest to projekt szkoleniowy trwający 300 godzin, obejmujący magistrantów. Projekt przewiduje pogłębienie podstawowych kwestii związanych z bezpieczeństwem i prewencją w środowisku pracy, zarówno pod kątem ich wprowadzania, jak i praktycznego zastosowania.
W szczególności zgłębiane są kwestie dotyczące Dyrektywy Maszynowej oraz zapobiegania pożarom.