Wprowadzenie

Dla Lampre koncepcja biznesu nie ogranicza się wyłącznie do sfery czysto ekonomicznej, lecz obejmuje także dużo szersze aspekty, a przede wszystkim zainteresowanie kontekstem społecznym, w którym funkcjonuje firma.

Lampre głęboko wierzy w znaczenie kształcenia ustawicznego i stałe uaktualnianie wiedzy zawodowej, dlatego też bardzo dba o szkolenie zasobów ludzkich.