Lega del filo d’oro (Liga Złotej Nici)

Lampre wspiera działania organizacji Lega del Filo d’Oro dotyczące leczenia, rehabilitacji i reintegracji społecznej osób niesłyszących i niewidzących oraz osób z wielorakimi upośledzeniami.

http://www.legadelfilodoro.it/