Insieme per costruire (Razem, by budować) Insieme per costruire (Razem, by budować) Insieme per costruire (Razem, by budować) Insieme per costruire (Razem, by budować) Insieme per costruire (Razem, by budować) Insieme per costruire (Razem, by budować)

Od wielu lat Lampre współpracuje z tą organizacją pożytku publicznego, udzielającą materialnego i duchowego wsparcia ludności Afryki.

Wielu pracowników Lampre wstąpiło do stowarzyszenia, a firma podjęła decyzję o udzieleniu mu materialnego wsparcia w postaci darowizny stali przeznaczonej na budowę szkoły podstawowej i domostw.

http://www.insiemepercostruire.it