Fundusz rodzina praca

Chodzi tu o fundusz powstały z inicjatywy Arcybiskupa Mediolanu, kard. Dionigiego Tettamanziego.

Kryzys, który od roku 2008 dotyka całą gospodarkę światową, uderzył bezpośrednio w świat pracy, a zatem także i w rodziny, stanowiące podstawę społeczeństwa. Wszystkie zgromadzone w funduszu środki przekazywane są wyłącznie rodzinom, które znalazły się w kłopotach i nie mają żadnych innych możliwości uzupełnienia swoich dochodów.

Jest to fundusz nadzwyczajny, tymczasowy i integracyjny. Warto podkreślić ponadto, że żadne środki z funduszu nie są przeznaczane na koszty administracji.

Wsparcie tej inicjatywy przez Grupę Lampre jest gestem faktycznej solidarności i uczestnictwa w projekcie, którego środki przeznaczone są na to, by „ten, kto stracił pracę, nie utracił i przy tym swojej godności”.