Pojęcie

Pojęcie

Coating

Blachy powlekane Lampre są produkowane przy użyciu metody Coil Coating (co po angielsku oznacza: „coil” – zwój, krąg, a „coating” – powłoka, czyli powlekanie taśm metalowych w kręgach). Jest to jeden z najbardziej nowoczesnych i zaawansowanych technologicznie procesów ciągłego powlekania metali.
Pomysł produkowania blach powlekanych powstał w oparciu o bardzo proste założenia:

 • niezależnie do tego, do czego jest wykorzystywany arkusz blachy, konieczne jest zastosowanie powłoki antykorozyjnej;
 • o wiele łatwiej i korzystniej z ekonomicznego punktu widzenia jest poddać obróbce laminat o płaskiej powierzchni niż laminat przetworzony;
 • produkty powlekane, dostarczane w żądanym kształcie i wielkości, mogą być przetwarzane bez ryzyka zniszczenia.

W zależności od rodzaju materiału użytego do pokrycia produkty Lampre dzielą się na produkty powlekane folią lub substancją płynną. W obu przypadkach produkty powlekane wstępnie posiadają różnego rodzaju zalety:


Zalety jakościowe

 • doskonała równowaga właściwości (materiał, który spełnia wymagania projektowe w zakresie grubości powłoki, estetyki, wydajności);
 • jednolitość powłoki (wysoka jakość i jednolitość w porównaniu z produktem poddanym kolejnym etapom obróbki już po powlekaniu);
 • wysokie walory estetyczne powłoki;
 • wysoka odporność na korozję;
 • trwałość (ograniczenie do minimum uszkodzeń podczas obróbki);
 • możliwość wielokrotnego dalszego przetwarzania.

Korzyści ekonomiczne

Kontrola kosztów

 • cena i jakość zastosowanego produktu są określane na wstępie;
 • produkt przeznaczony dla użytkownika finalnego jest efektem tylko dwóch procesów (obróbka i montaż).

Redukcja kosztów

 • transportu;
 • produkcji i powtórnego przerobu (ponieważ jest to materiał wysokiej jakości);
 • zgodność z normami dotyczącymi zanieczyszczenia środowiska, która obciąża odpowiedzialność producenta;
 • energii.

Podwyższenie wydajności

 • obniżenie czasu obróbki materiału
 • zmniejszenie lub całkowite wyeliminowanie tzw. wąskich gardeł w procesie lakierowania
 • możliwość oddelegowania pracowników do innych czynności.

Korzyści dla środowiska

Powlekanie produktu redukuje problemy związane z zanieczyszczeniem środowiska, ponieważ poszczególne fazy produkcji są lepiej i dokładniej kontrolowane w porównaniu z operacjami przeprowadzanymi po powlekaniu. Urządzenia produkcyjne Lampre zostały wyposażone w najnowocześniejsze technologie redukujące działanie czynników zanieczyszczających środowisko naturalne.
Celem zapewnienia maksymalnej przejrzystości i pełnego poszanowania międzynarodowych norm ochrony środowiska, Lampre wdrożyło procedury FITOK dotyczące sterylizacji i śledzenia na celu sterylizację i identyfikowania palet.